La mortalitat a la ciutat de Barcelona. 2010

La Salut en xifresInformació de la mortalitatInformes