La mortalitat a la ciutat de Barcelona. 2009

La Salut en xifresInformació de la mortalitatInformes