Resultats

Salut reproductiva a la ciutat de Barcelona. 2017

La Salut en xifresSalut sexual i reproductivaInformes

Salut reproductiva a la ciutat de Barcelona. 2014

La Salut en xifresSalut sexual i reproductivaInformes

Salut reproductiva a la ciutat de Barcelona. 2013

La Salut en xifresSalut sexual i reproductivaInformes

Salut reproductiva a la ciutat de Barcelona. 2012

La Salut en xifresSalut sexual i reproductivaInformes

Salut reproductiva a la ciutat de Barcelona. 2011

La Salut en xifresSalut sexual i reproductivaInformes

Informe de natalitat i mortalitat 2000-08

La Salut en xifresSalut sexual i reproductivaInformació de la mortalitatInformes