Resultats

Morbiditat per les malalties de declaració obligatòria (MDOs) a Barcelona, 2001

La Salut en xifresLa salut a BarcelonaEpidemiologiaVigilància i control de malalties vacunablesInformes

Informe sobre el càncer a la ciutat

La Salut en xifresLa salut a BarcelonaInformes

Informe sobre l’estat de salut de la ciutat 1999

La Salut en xifresLa salut a BarcelonaInformes

Morbiditat per les malalties de declaració obligatòria (MDOs) a Barcelona, 2000

La Salut en xifresLa salut a BarcelonaEpidemiologiaVigilància i control de malalties vacunablesInformes

Usos del temps i salut

La Salut en xifresLa salut a BarcelonaInformes

Los aduares de Barcelona

La Salut en xifresLa salut a BarcelonaEpidemiologiaInformes