Resultats

Informe sobre La Salut Mental a Barcelona

La Salut en xifresLa salut a BarcelonaInformes

Informe sobre l’estat de salut de la ciutat 2002

La Salut en xifresLa salut a BarcelonaInformes

Informe sobre l’estat de salut de la ciutat 2003

La Salut en xifresLa salut a BarcelonaInformes

Morbiditat per les malalties de declaració obligatòria (MDOs) a Barcelona, 2002

La Salut en xifresLa salut a BarcelonaEpidemiologiaVigilància i control de malalties vacunablesInformes

La salut de la gent gran de Barcelona. Enquesta de la Salut de Barcelona

La Salut en xifresLa salut a BarcelonaInformes

Informe anual 2003 (període: 1992-2002)

La Salut en xifresLa salut a BarcelonaSalut sexual i reproductivaInformes