Resultats

Informe de valoració de la metodologia i les dades de l’enquesta de salut de Barcelona 2011

La Salut en xifresEnquestes de salutInformes

Enquesta de salut de Barcelona 2011. Resultats principals

La Salut en xifresEnquestes de salutInformes

Informe sobre la salut de la població immigrant (en bona part extret dels resultats de l’enquesta de salut 2006)

La Salut en xifresEnquestes de salutInformes

Enquesta de salut de Barcelona 2006. Resultats principal

La Salut en xifresEnquestes de salutInformes

Enquesta de salut 2000-01. Portada, Índex

La Salut en xifresEnquestes de salutInformes

Enquesta de salut 2000-01.Resultats principals

La Salut en xifresEnquestes de salutInformes