Resultats

Persones lesionades per accident de trànsit ateses als serveis d’urgències de Barcelona 2003-08

La Salut en xifresLesions pel trànsitInformes

Informe sobre l’estat de la salut a la ciutat 2009

La Salut en xifresLa salut a BarcelonaInformes

Morbiditat per les malalties de declaració obligatòria (MDOs) a Barcelona, 2007

La Salut en xifresLa salut a BarcelonaEpidemiologiaVigilància i control de malalties vacunablesInformes

Morbiditat per les malalties de declaració obligatòria (MDOs) a Barcelona, 2006

La Salut en xifresLa salut a BarcelonaEpidemiologiaVigilància i control de malalties vacunablesInformes

Salut als barris: Diagnòstic de salut a Torre Baró, Ciutat Meridiana i Vallbona

La Salut en xifresLa salut als barrisEntornsBarrisInformes

Salut als barris: Diagnòstic de salut a Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera

La Salut en xifresLa salut als barrisEntornsBarrisInformes