Informe sobre l’estat de salut de la ciutat 2009: annexes