InfoABS 2011

L’InfoABS de l’any 2011 no inclou els indicadors de l’Enquesta de Salut de Barcelona, que es mostraran a partir de l’any 2012, un cop estiguin disponibles les dades de l’Enquesta duta a terme l’any 2011.

Determinants de la salut

Característiques demogràfiques
Estructura i procedència de la població.
Composició de les llars

Conductes relacionades amb la salut
Salut reproductiva.
Consum de drogues.
Consum de tabac, sobrepès i obesitat i activitat física

Condicions de vida i de treball

Estat de salut

Mortalitat
Malalties de declaració obligatòria
Resultats de l’embaràs

Estat de salut percebut, trastorns crònics i salut mental

Aquesta informació es pot trobar a: