Resultats

Llibre de Natalitat 2002

La Salut en xifresSalut sexual i reproductivaIndicadors

Llibre de Natalitat 1999

La Salut en xifresSalut sexual i reproductivaIndicadors

Llibre de Natalitat 2004

La Salut en xifresSalut sexual i reproductivaIndicadors

Llibre de Natalitat 2003

La Salut en xifresSalut sexual i reproductivaIndicadors

Llibre de Natalitat 2008

La Salut en xifresSalut sexual i reproductivaIndicadors

Llibre de Natalitat 2006

La Salut en xifresSalut sexual i reproductivaIndicadors