Resultats

Llibre de Natalitat 2011

La Salut en xifresSalut sexual i reproductivaIndicadors

Llibre de Natalitat 2000

La Salut en xifresSalut sexual i reproductivaIndicadors

Llibre de Natalitat 2007

La Salut en xifresSalut sexual i reproductivaIndicadors

Llibre de Natalitat 2001

La Salut en xifresSalut sexual i reproductivaIndicadors

Llibre de Natalitat 2002

La Salut en xifresSalut sexual i reproductivaIndicadors

Llibre de Natalitat 1999

La Salut en xifresSalut sexual i reproductivaIndicadors
Pàgina 2 de 3123