Resultats

Llibre de Mortalitat 2004

La Salut en xifresInformació de la mortalitatIndicadors

Llibre de Mortalitat 2003

La Salut en xifresInformació de la mortalitatIndicadors

Llibre de Mortalitat 2002

La Salut en xifresInformació de la mortalitatIndicadors

Llibre de Mortalitat 2001

La Salut en xifresInformació de la mortalitatIndicadors

Llibre de Mortalitat 2000

La Salut en xifresInformació de la mortalitatIndicadors

Llibre de Mortalitat 1999

La Salut en xifresInformació de la mortalitatIndicadors