Resultats

Llibre de Mortalitat 2009

La Salut en xifresInformació de la mortalitatIndicadors

Llibre de Mortalitat 2008

La Salut en xifresInformació de la mortalitatIndicadors

Llibre de Mortalitat 2007

La Salut en xifresInformació de la mortalitatIndicadors

Llibre de Mortalitat 2006

La Salut en xifresInformació de la mortalitatIndicadors

Llibre de Mortalitat 2005

La Salut en xifresInformació de la mortalitatIndicadors

Llibre de Mortalitat 2004

La Salut en xifresInformació de la mortalitatIndicadors