Resultats

Taules exhaustives de l’informe FRESC 2012

La Salut en xifresEnquesta Factors de Risc a l'Escola Secundària (FRESC)Indicadors

InfoABS 2013

La Salut en xifresLa salut a les ABSIndicadors

Llibre de Natalitat 2013

La Salut en xifresSalut sexual i reproductivaIndicadors

Llibre de Mortalitat 2012

La Salut en xifresInformació de la mortalitatIndicadors

Llibre de Mortalitat 2011

Informació de la mortalitatIndicadors

Llibre de Mortalitat 2010

La Salut en xifresInformació de la mortalitatIndicadors