Resultats

Llibre de Mortalitat 2013

La Salut en xifresInformació de la mortalitatIndicadors

Informe sobre l’estat de salut de la ciutat: annexos detallats per districtes 2014

La Salut en xifresLa salut a BarcelonaLa salut als districtesIndicadors

Taules exhaustives de l’informe FRESC 2012

La Salut en xifresEnquesta Factors de Risc a l'Escola Secundària (FRESC)Indicadors

InfoABS 2013

La Salut en xifresLa salut a les ABSIndicadors

Llibre de Natalitat 2013

La Salut en xifresSalut sexual i reproductivaIndicadors

Llibre de Mortalitat 2012

La Salut en xifresInformació de la mortalitatIndicadors