Resultats

InfoABS 2016

La Salut en xifresLa salut a les ABSIndicadors

Llibre de Mortalitat 2015

La Salut en xifresInformació de la mortalitatIndicadors

Llibre de Natalitat 2015

La Salut en xifresSalut sexual i reproductivaIndicadors

InfoABS 2015

La Salut en xifresLa salut a les ABSIndicadors

Llibre de Natalitat 2014

La Salut en xifresSalut sexual i reproductivaIndicadors

Llibre de Mortalitat 2014

La Salut en xifresInformació de la mortalitatIndicadors