Resultats

Llibre de Natalitat 2014

La Salut en xifresSalut sexual i reproductivaIndicadors

Llibre de Mortalitat 2014

La Salut en xifresInformació de la mortalitatIndicadors

Inicis de Tractament i Persones Ateses SICAS 2014

La Salut en xifresLa salut a BarcelonaDrogodependènciesSistema d'informació sobre drogues de BarcelonaIndicadors

InfoABS 2014

La Salut en xifresLa salut a les ABSIndicadors

Urgències hospitalàries relacionades amb consum de drogues

La Salut en xifresLa salut a BarcelonaDrogodependènciesSistema d'informació sobre drogues de BarcelonaIndicadors

Mortalitat per reacció aguda adversa a drogues

La Salut en xifresLa salut a BarcelonaDrogodependènciesSistema d'informació sobre drogues de BarcelonaIndicadors