Incapacitats temporals. Document informatiu

Etapes de la vidaAdultesaEntornsTreballSalut i treballRecursos en salut i prevenció de riscos laboralsMaterials divulgatius

Informació sobre els conceptes bàsics de la incapacitat temporal (dret a la prestació, situacions que protegeix, durada, etc.), les diferències entre la contingència comuna i la professional i la gestió de la incapacitat temporal comuna per part de les Mútues col.laboradores amb la Seguretat Social.