Enquesta de salut de Barcelona 2006. Resultats principals

Aquesta informació es pot trobar a: