Enquesta de salut de Barcelona 2006. Resultats principal

Aquesta informació es pot trobar a: