Document informatiu sobre arbovirosis: dengue, chikingunya i Zika

EpidemiologiaVigilància i control de malalties transmeses per vectorsPlagues urbanesVigilància i control de plagues ambientalsEspècies problemàtiques i recomanacionsMaterials divulgatius

El dengue, el chikungunya i el Zika són infeccions víriques trameses per mosquits i són comunes en altres zones del món. A Catalunya es podrien transmetre mitjançant la picadura d’un mosquit tigre que ja hagués picat a una persona infectada.