Els contaminants de l’aire dins el nostre cos

Salut ambientalQualitat de l'aireMaterials divulgatius

Infografia sobre com els contaminants de l’aire (gasos i partícules) entren al nostre cos, en funció de la seva mida. Les partícules més petites arriben al torrent sanguini i creuen la placenta i la barrera hematoencefàlica arribant al fetus i al cervell.