Contaminació i Salut, informe del sistema de vigilància

L’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) ha posat en marxa un sistema de vigilància per a mesurar, monitorar i comunicar els efectes de la contaminació de l’aire en la salut de la població. El sistema permetrà estimar els casos atribuïbles de un determinant indicador de salut en episodi o avis preventiu de contaminació de l’aire (efecte en la salut d’exposicions a curt termini). També permetrà estimar els morts evitats per qualsevol causa en relació a l’exposició a les mitjanes anuals (exposició a llarg termini) de determinats contaminants (NO2 i PM2,5).