CANVIS. Informació del programa

Programes de promoció de la salut a les escoles

CANVIS  és un programa de promoció dels hàbits alimentaris saludables i l’activitat física. Va adreçat a població adolescent escolaritzada al 2n curs de l’Educació Secundària Obligatòria (ESO), és a dir, quan tenen de 13 a 14 anys. El programa es desenvolupa a l’aula pel mateix professorat dels centres educatius. Es recomana que tot el professorat que realitzi per primera vegada el programa assisteixi a una sessió de formació de 2-3 hores de durada que es realitza a primers de novembre de cada curs. Els Equips de Salut Comunitària de l’Agència de Salut Pública de Barcelona proporcionen assessorament continu per a la implementació del programa.

Material i recursos de suport

Idees clau [PDF]
Material per a l’alumnat [PDF]
Guia didàctica per al professorat [PDF]
Piràmide dels aliments [PDF]
Desplegable 5 moments al dia [PDF]
Avaluació del curs 2014-2015 [PDF]

Inscriu-te

Valora’ls

CANVIS PILOT. Material suport

Contacta’ns

Servei de Salut Comunitària
Agència de Salut Pública de Barcelona
Pl. Lesseps, 1
Telèfon: 93 292 14 15
Email: prevencio.escola@aspb.cat