Barcelona Salut als Barris duplicarà els recursos humans i econòmics a finals del 2017

BarrisLa salut als barris