Avaluació del Programa de Detecció Precoç del Càncer de Mama a Barcelona: 2015

Etapes de la vidaAdultesaInformes

Avaluació dels indicadors de resultats elaborats per els Hospitals proveïdors del Programa de Detecció Precoç del Càncer de Mama de Barcelona de 2015.