Avaluació de la Qualitat de l’aire al barri de la Marina

Salut ambientalQualitat de l'aireInformes

En aquest document es presenta l’avaluació de la qualitat de l’aire al barri de la Marina a través de la unitat mòbil i durant un període de 6 mesos.
Els nivells de NO2 mesurats per la unitat mòbil són inferiors a les estacions de trànsit (Eixample i Gràcia-Sant Gervasi) però es situen entre els nivells superiors de les estacions de fons urbà (Poblenou i Ciutadella).