Contacte

[recaptcha]

De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer de l’Agència de Salut Púbica de Barcelona amb la finalitat de gestionar i donar resposta a la vostra consulta.

Podreu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, mitjançant comunicació escrita, adjuntant fotocòpia del DNI o document identificatiu equivalent, dirigida a l’Agència de Salut Pública de Barcelona, plaça Lesseps 1, 08023 Barcelona.