Introducció

 

Una de les tasques de l’ Agència de Salut Pública de Barcelona és la vigilància i el control en l’àmbit de la seguretat alimentària per tal de reduir els possibles riscos per a la salut derivats de l’activitat dels establiments alimentaris de la ciutat. Vetllem perquè els operadors alimentaris compleixin la normativa vigent i promovem que apliquin sistemes d’autocontrol i garanteixin la innocuïtat i salubritat dels aliments que subministren.

Fem el control sanitari del Mercat Central de Barcelona (Escorxador, Mercats Centrals de Fruites i Hortalisses i Mercat Central del Peix), així com d’establiments de venda minorista: fleques, mercats, carnisseries, supermercats, fruiteries i qualsevol tipus d’establiment que comercialitzi aliments al públic. També controlem la seguretat alimentària d’indústries d’elaboració i comercialització a l’engròs d’aliments i restauració col·lectiva comercial (bars, restaurants…) i social (menjadors escolars, hospitalaris, de centres de gent gran…).

A banda de les activitats de vigilància i control programades, responem en casos d’alertes, toxiinfeccions alimentàries i denúncies que ens fa arribar la ciutadania, tant en relació amb productes com d’establiments alimentaris. Gestionem el Registre municipal d’establiments minoristes d’alimentació i el Registre sanitari d’indústries i productes alimentaris de Catalunya, i expedim els certificats sanitaris per a l’exportació de productes alimentaris de les indústries autoritzades de la ciutat.

Des de l’ Agència de Salut Pública de Barcelona també recollim dades de control i vigilància sanitària i elaborem informes i monogràfics.

 

Tràmits

Consultes en Seguretat Alimentària

Inscripció al Registre Sanitari d'Indústries i Productes Alimentaris de Catalunya (RSIPAC). Inicial, modificació o baixa

Inscripció al Registre d'Establiments Minoristes d'Alimentació de Barcelona (REMAB). Inicial, modificació o baixa

Informes

Programa d'Investigació de la Qualitat Sanitària dels Aliments (IQSA). Resultats 2013/14

Programa d'Investigació de la Qualitat Sanitària dels Aliments (IQSA). Resultats 2012

Programa d'Investigació de la Qualitat Sanitària dels Aliments (IQSA). Resultats 2011

Materials divulgatius

Al·lergies i intoleràncies alimentàries

Anisakis

Vigilància de les al·lèrgies/intoleràncies alimentàries en els menjadors escolars

Materials de suport i referència

Sistema de control oficial en Cadenas de Distribución Alimentaria (CAST.)

La recollida de mostres alimentàries