Introducció

 

Una de les tasques de l’ Agència de Salut Pública de Barcelona és la vigilància i el control en l’àmbit de la seguretat alimentària per tal de reduir els possibles riscos per a la salut derivats de l’activitat dels establiments alimentaris de la ciutat. Vetllem perquè els operadors alimentaris compleixin la normativa vigent i promovem que apliquin sistemes d’autocontrol i garanteixin la innocuïtat i salubritat dels aliments que subministren.

Fem el control sanitari del Mercat Central de Barcelona (Escorxador, Mercats Centrals de Fruites i Hortalisses i Mercat Central del Peix), així com d’establiments de venda minorista: fleques, mercats, carnisseries, supermercats, fruiteries i qualsevol tipus d’establiment que comercialitzi aliments al públic. També controlem la seguretat alimentària d’indústries d’elaboració i comercialització a l’engròs d’aliments i restauració col·lectiva comercial (bars, restaurants…) i social (menjadors escolars, hospitalaris, de centres de gent gran…).

A banda de les activitats de vigilància i control programades, responem en casos d’alertes, toxiinfeccions alimentàries i denúncies que ens fa arribar la ciutadania, tant en relació amb productes com d’establiments alimentaris. Gestionem el Registre municipal d’establiments minoristes d’alimentació i el Registre sanitari d’indústries i productes alimentaris de Catalunya, i expedim els certificats sanitaris per a l’exportació de productes alimentaris de les indústries autoritzades de la ciutat.

Des de l’ Agència de Salut Pública de Barcelona també recollim dades de control i vigilància sanitària i elaborem informes i monogràfics.

 

Tràmits

Consultes en Seguretat Alimentària

Inscripció al Registre Sanitari d'Indústries i Productes Alimentaris de Catalunya (RSIPAC). Inicial, modificació o baixa

Inscripció al Registre d'Establiments Minoristes d'Alimentació de Barcelona (REMAB). Inicial, modificació o baixa

Informes

Programa d'Investigació de la Qualitat Sanitària dels Aliments (IQSA). Resultats 2013/14

Programa d'Investigació de la Qualitat Sanitària dels Aliments (IQSA). Resultats 2012

Programa d'Investigació de la Qualitat Sanitària dels Aliments (IQSA). Resultats 2011

Materials divulgatius

Tonyina segura. Com evitar els problemes amb la histamina

Al·lergies i intoleràncies alimentàries

Anisakis

Materials de suport i referència

Sistema de control oficial en Cadenas de Distribución Alimentaria (CAST.)

La recollida de mostres alimentàries