Condicions sanitàries dels establiments i productes alimentaris

 

La normativa vigent estableix les condicions sanitàries que han de complir els establiments, les activitats i els productes alimentaris en diferents aspectes:

• Les característiques de l’estructura i els equipaments de l’establiment

• Les pràctiques de manipulació i processament dels aliments

• Les condicions dels productes alimentaris

Tràmits

Consultes en Seguretat Alimentària

Autoliquidació de la taxa per activitats de control i inspecció sanitària en escorxadors, sales d'especejament i establiments de transformació de caça

Materials divulgatius

Tonyina segura. Com evitar els problemes amb la histamina

Normes sobre higiene dels aliments

Transport dels productes de la pesca: pràctiques d'higiene (català/castellà)