Seguretat alimentària

03/02/2016

Últims Tràmits

Consultes en Seguretat Alimentària

Inscripció al Registre Sanitari d'Indústries i Productes Alimentaris de Catalunya (RSIPAC). Inicial, modificació o baixa

Inscripció al Registre d'Establiments Minoristes d'Alimentació de Barcelona (REMAB). Inicial, modificació o baixa

Últims Informes

Programa d'Investigació de la Qualitat Sanitària dels Aliments (IQSA). Resultats 2013/14

Programa d'Investigació de la Qualitat Sanitària dels Aliments (IQSA). Resultats 2012

Programa d'Investigació de la Qualitat Sanitària dels Aliments (IQSA). Resultats 2011

Últims Materials divulgatius

Al·lergies i intoleràncies alimentàries

Anisakis

Vigilància de les al·lèrgies/intoleràncies alimentàries en els menjadors escolars

Últims Materials de suport i referència

La recollida de mostres alimentàries