Sistema de vigilància de malalties relacionades amb el treball

Els metges i les metgesses dels centres d’atenció primària notifiquen els problemes de salut que sospiten que estan relacionats amb les condicions de treball. A l’Agència de Salut Pública de Barcelona s’estudien els casos, s’emeten conclusions i es proposen recomanacions per a totes les persones implicades, especialment per al servei de prevenció de riscos laborals de l’empresa. D’aquesta manera, a més de modificar les condicions de treball de la persona que té el problema de salut, es pot evitar l’aparició de nous casos entre els companys i companyes.

Últims Informes

Treball al CAP. Prevenció de malalties relacionades amb el treball. Butlletí 94

Treball al CAP. Prevenció de malalties relacionades amb el treball. Butlletí 93

Treball al CAP. Prevenció de malalties relacionades amb el treball. Butlletí 92

Últims Materials de suport i referència

Pòster "Fes una notificació"

Butlleta de notificació