Recursos en salut i prevenció de riscos laborals

Recollim diversos recursos relacionats amb la salut i el treball, com ara propostes de formació, articles científics, informes, vincles a organismes i agents d’interès, guies de pràctica clínica, etc. I també oferim accés a recursos en salut i treball elaborats des de la pròpia Agència de Salut Pública de Barcelona.

Materials divulgatius

La Unitat de Salut Laboral de Barcelona. Un punt de trobada entre la salut pública, l’atenció primària i la medicina del treball.

Incapacitats temporals. Document informatiu

Àmbits de recerca en salut laboral

Materials de suport i referència

Risc Psicosocial. Guia de bona praxi

Dermatitis de contacte relacionades amb el treball

Asma relacionada amb el treball