Introducció

A l’ Agència de Salut Pública de Barcelona ens ocupem que el treball sigui una font de salut per a la ciutadania. Identifiquem les condicions de treball que poden desencadenar problemes de salut i proposem millores per prevenir-los. Per això assessorem i formem els professionals sanitaris, gestionem el sistema d’informació en salut laboral de Barcelona i treballem en la promoció de la salut i la prevenció de riscos laborals, sobretot els relacionats amb l’entorn psicosocial. A més, a través de la recerca contribuïm al coneixement sobre la relació entre treball i salut.

Les nostres actuacions parteixen d’un abordatge ampli del treball: tenim en compte els riscos laborals del treball remunerat, considerem el treball remunerat com un dels principals determinants socials de la salut i també incorporem el treball domèstic i familiar al nostre àmbit d’actuació.

A l’ Agència de Salut Pública de Barcelona gestionem la Unitat de Salut Laboral de Barcelona, que forma part de la xarxa d’unitats de salut laboral de Catalunya.

Últims Informes

Treball al CAP. Prevenció de malalties relacionades amb el treball. Butlletí 94

Indicadors de salut laboral de Barcelona. 2015

Treball al CAP. Prevenció de malalties relacionades amb el treball. Butlletí 93

Últims Materials divulgatius

Document informatiu sobre la Incapacitat Temporal

Díptic informatiu de la Unitat de Salut Laboral de Barcelona

Últims Materials de suport i referència

Pòster "Fes una notificació"

Butlleta de notificació

Riesgo psicosocial. Guía de buena praxis (versión breve)