Entorn psicosocial del treball

No tenir feina és causa de mala salut, però tenir una feina de mala qualitat també ho és. El treball és font de recursos econòmics, estatus social, autoestima, oportunitat per desenvolupar les pròpies habilitats i prendre decisions, així com de suport social. Però aquests beneficis només els aporten les feines de qualitat que protegeixen la salut de les persones, faciliten i reforcen les eleccions saludables, asseguren un tracte respectuós i just i faciliten l’equilibri amb la vida personal tant dels homes com de les dones.

Últims Informes

Prevenció de riscos psicocials en les empreses de Barcelona

Prevenció de riscos psicosocials en les empreses de Barcelona amb servei de prevenció aliè

Estudi delphi notificació de casos

Últims Materials de suport i referència

Riesgo psicosocial. Guía de buena praxis (versión breve)

Riesgo psicosocial. Guía de buena praxis

Risc Psicosocial. Guia de bona praxi (versió breu)