Assessorament als professionals sanitaris

Assessorem els professionals dels serveis sanitaris públics, especialment dels centres d’atenció primària, perquè sàpiguen identificar els factors laborals que poden estar relacionats amb les malalties dels seus pacients, derivin aquests pacients als agents específics de salut laboral o altres agents relacionats i, en darrer terme, valorin la possible intervenció preventiva en el lloc de treball. Així mateix, assessorem els professionals dels serveis de prevenció de riscos laborals en el desenvolupament de la seva activitat sanitària.

Últims Materials divulgatius

Document informatiu sobre la Incapacitat Temporal

Díptic informatiu de la Unitat de Salut Laboral de Barcelona

Últims Materials de suport i referència

Pòster "Fes una notificació"

Butlleta de notificació

Riesgo psicosocial. Guía de buena praxis (versión breve)