Tatuatges, pírcings i micropigmentació

Atorguem les autoritzacions sanitàries obligatòries per al funcionament dels establiments de la ciutat on es realitzen tatuatges, pírcings i micropigmentacions, pràctiques estètiques que comporten la ruptura de la barrera protectora de la pell i poden comportar riscos per a la salut. A més, a través d’activitats de vigilància i control garantim les condicions sanitàries d’aquests establiments i de les pràctiques que s’hi realitzen.

Últims Tràmits

Sol·licitud d’autorització sanitària d’establiments de tatuatges, micropigmentació i pírcing

Últims Materials divulgatius

Tatuatge i pírcing. Document informatiu

Últims Materials de suport i referència

Model de consentiment informat Tatuatges

Model de consentiment informat Micropigmentació

Model de Memòria de l'establiment