Qualitat de l’aire

qualitat_aire

Vigilem la contaminació de l’aire a Barcelona a través d’una xarxa d’estacions de mesurament ubicades en punts representatius de les diferents intensitats d’emissió de contaminants, especialment relacionades amb el trànsit viari. Les estacions disposen d’analitzadors automàtics que mesuren de forma contínua els nivells de NO2, CO, O3, SO2 i PM10 i de captadors manuals per determinar al laboratori les concentracions de material particulat (PM10 i PM2,5), metalls (Pb, Cd, Ni i As), hidrocarburs aromàtics policíclics i compostos orgànics volàtils.

 

Últims Informes

informe_qualitat_aire_2015

Qualitat de l'aire. Informe 2015

Qualitat_aire_2014

Qualitat de l'aire. Informe 2014

Qualitat_aire_2013

Qualitat de l'aire. Informe 2013

Últims Materials divulgatius

oxids

Els òxids de nitrogen (NOx) a l'aire i la salut

ozo

Informació sobre l'ozó

particulesP10_01

Els contaminants atmosfèrics i la salut: les partícules en suspensió (PM)