Aigua de consum

Portem a terme la vigilància i control sanitari del subministrament i de la qualitat de l’aigua distribuïda a la ciutat per tal de garantir que està lliure de qualsevol contaminació que pugui ser perjudicial per a la salut.

Establim mesures de protecció des de la captació de l’aigua fins que arriba a les aixetes de la ciutadania a través de diversos programes de monitoratge i inspecció sanitària i del control de la qualitat de l’aigua a les aixetes. A més, qualsevol persona de Barcelona pot sol·licitar una anàlisi de manera gratuïta.

Últims Tràmits

Sol·licitud d’anàlisi de l’aigua de l’aixeta del consumidor

Últims Informes

La qualitat sanitària de l'aigua de consum humà a Barcelona

Últims Materials divulgatius

Els trihalometans (THM) a l'aigua de consum

La qualitat de l'aigua de consum humà a l'aixeta del consumidor

La qualitat de l'aigua de consum humà a l'aixeta del consumidor. Fulletó resum