Salut ambiental

03/02/2016

Tràmits

Sol·licitud d’anàlisi de l’aigua de l’aixeta del consumidor

Inscripció al Registre Oficial d’Establiments i Serveis Plaguicides (ROESP)

Sol·licitud d’autorització sanitària d’establiments de tatuatges, micropigmentació i pírcing

Multimèdia

Establiments autoritzats per tatuatges, pírcing i micropigmentació

Informes

Qualitat de l'aire. Informe 2017

Informe de la qualitat sanitària de l’aigua de bany de les platges de Barcelona 2017

Impacte en salut de l'episodi PM10. 25 Abril 18

Materials divulgatius

Recomanacions per reduir l’exposició a la contaminació atmosfèrica i protegir la salut de la població

Els contaminants de l'aire dins el nostre cos

Qualitat de l'aire, qüestió de salut!

Materials de suport i referència

Model de Memòria de l'establiment

Model de consentiment informat Tatuatges

Model de consentiment informat Micropigmentació