Sessions científiques

Organitzem periòdicament (el tercer dimarts de cada mes, de manera general) sessions científiques obertes. Aquest espai de debat científic esdevé una magnífica oportunitat per compartir coneixements, dubtes i experiències amb altres professionals de la salut pública i d’àmbits relacionats.


 

25-04-2017
→ Descarregar programa [PDF, 93KB]

TIC’S i Salut. El futur està als núvols?
Ponències:

 • TIC’S: Marc conceptual, evolució i tendències
  Pere Arribas (Agència de Salut Pública de Barcelona.)
 • Interoperativitat: L’ús de les APPS en salut pública
  Patricia García de Olalla (Agència de Salut Pública de Barcelona.)
 • Col·laboració: Connexió de dades socials i de salut
  Pilar Solanes (Ajuntament de Barcelona.)

 

21-03-2017
→ Descarregar programa [PDF, 74KB]


Canals d’alimentació per a la ciutadania més vulnerable
Necessitat i seguretat

Ponències:

 • Estudi de la distribució d’aliments a l’espai públic de la ciutat.
  Marina Mañas Vergara (Àrea de Drets Socials. Ajuntament de Barcelona.)
  Juan Miguel Iglesias Lobo (Àrea de Drets Socials. Ajuntament de Barcelona.)
 • Un plat per avui, un servei pel demà.
  Teresa Villoro Lorente (Fundació Canpedró.)
 • La seguretat alimentària en el repartiment social d’aliments
  Victòria Castell Garralda (Departament de Salut. Generalitat de Catalunya.)

21-02-2017

Vigilància i control per la seguretat alimentària

Ponències:

 • Gestió de resultats analítics no regulats
  Samuel Portaña (Seguretat Alimentària. Agència de Salut Pública de Barcelona.)
 • Vigilància dels riscos emergents
  Carme Chacón (Seguretat Alimentària. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya.)
 • Información… para la decisión?. Vigilancia y control de alimentos en la UE. Reflexiones
  Iñaki Eguileor (Isten Consult SL, Bilbao.)

17-01-2017

La salut comunitària: estratègia de qualitat, impacte i confluència

Ponències:

 • Barcelona Salut als Barris: de la teoria a la pràctica.
  Elia Díez (Servei de Programes i Intervencions Preventives. Agència de Salut Pública de Barcelona.)
 • Avaluació de l’acció comunitària en salut.
  Raquel Gallego  (Projecte RecerCaixa IGOP-ASPB-ICS-Pla Comunitari Roquetes.)
 • L’acció comunitària a la ciutat: espai de conluències
  Òscar Rebollo  (Direcció de Serveis d’Acció Comunitària. Ajuntament de Barcelona.)

15-11-2016

Contaminació atmosfèrica a Barcelona. Estat de la qüestió, impacte en salut i estratègies de millora.

Ponències:

 • Impacte en salut de la contaminació atmosfèrica a BCN i l’entorn metropolità
  David Rojas  (ISGlobal)
 • Estratègies per a la millora i l’assoliment dels objectius de qualitat de l’aire per a la protecció de la salut
  Cristina Castells (Direcció d’Energia i Qualitat Ambiental. Ajuntament de Barcelona)
  Xavier Guinart (Servei de Vigilància i Control de l’Aire. Departament de Territori i Sostenibilitat. Generalitat de Catalunya.)

18-10-2016

Legionel·la. Aspectes ambientals i clínics

Ponències:

 • Diagnòstic de la legionel·losis des del laboratori clínic
  Teresa Martín-Gomez  (Unitat de bacteriologia respiratòria i micologia clínica. Hospital Universitari Vall d’Hebron)
 • Legionel·la i els factors ambientals
  Rosa Mª Araujo Boira (Departament de Microbiologia. Facultat de Biologia. Universitat de Barcelona)
 • Prevalença de Legionel·la en torres de refrigeració a Barcelona. 2014-2015
  Natalia Valero Muñoz (Servei de Qualitat i Intervenció ambiental. Agència de Salut Pública de Barcelona)

21-06-2016

Prostitució femenina i salut

Ponències:

 • Abordatge integral per a la millora del benestar i la salut dels projectes de l’Agència ABITS
  Verònica Giménez  (Agència ABITS pel Treball Sexual, Departament de Feminismes i LGTBI. Drets Socials. Ajuntament de BCN)
 • Atenció a la salut sexual i reproductiva del col·lectiu de treballadores sexuals: programa APROPA’T
  Laia Aguilar (ASSIR Esquerra, Institut Català de la Salut)
  Veure SlideShare
 • Orientació i inserció laboral de dones treballadores sexuals
  Xesca Muñoz (Àrea d’empoderament econòmic, Fundació de Dones SURT)
  Veure SlideShare

17-05-2016

Salut mental i treball: què ha canviat amb la crisi?

Ponències:

 • La individualització i fraccionament de les relacions laborals
  Albert Recio  (Departament d’Economia Aplicada, Universitat Autònoma de Barcelona)
 • Repercussions de les males condicions de treball en la salut mental. Experiència de la Unitat de Salut Laboral de Barcelona
  Hernán Vargas Leguás (Servei de Salut Laboral-Unitat de Salut Laboral de Barcelona, Agència de Salut Pública de Barcelona)
 • La salut mental i la feina als col·lectius vulnerables
  Dessirée Garcia Roig (Programa de formació i inserció sociolaboral, Caritas Diocesana de Barcelona)

19-04-2016

Les conductes de risc a l’adolescència: calen nous missatges per a la prevenció?

Ponències:

 • Nous patrons en les conductes addictives
  Marta Torrens (Unitat de Toxicomanies, Hospital del Mar)
 • L’alimentació i les conductes d’abús en l’adolescència
  Fernando Fernández de Aranda (Unitat de Trastorns de l’Alimentació, Hospital de Bellvitge)
 • Relacions afectives i sexuals a l’adolescència: segueixen els patrons masclistes?
  Núria Parera (Unitat de Ginecologia de la Infància i de l’Adolescència, Hospital Universitari Quirón Dexeus)