Recerca i docència

03/02/2016

Sessions científiques

19/06/2018 Legionel·la pneumophila: vigilància i control

15/05/2018 Estudis de cohorts: ampliant el coneixement en salut

17/04/2018 Participació dels consumidors/es en la Seguretat Alimentària

Informes

La recerca i la docència a l’Agència de Salut Pública de Barcelona 2013-2014

La recerca en salut pública a Barcelona. Agència de Salut Pública de Barcelona. Memòria científica 2011-12

Las desigualdades en salud a nivel urbano y las medidas efectivas para reducirlas