Introducció

 

La promoció de la salut es porta a terme al llarg de tota la vida de les persones i actua sobre els determinants de la salut de cada etapa vital i de la seva evolució al llarg dels anys. En aquest sentit, la nostra prioritat és garantir un bon començament de la vida per als infants, i per això cal un seguiment de l’embaràs, l’acompliment del calendari vacunal i un entorn familiar adequat. A més d’aquesta atenció especial durant la infància, des de l’Agència de Salut Pública de Barcelona també actuem en etapes posteriors de la vida, com són l’adolescència i la joventut, l’entorn laboral, comunitari i familiar en la vida adulta, i les condicions de vida de les persones més grans.

Programes

CREIXEM SANS. Informació del programa

CREIXEM MÉS SANS. Informació del programa

PASE.BCN. Informació del programa

Plans estratègics

Criteris de qualitat de les intervencions d’educació afectiva i sexual implementades als centres educatius de la ciutat de Barcelona

Informes

Avaluació del Programa de Detecció Precoç del Càncer de Mama a Barcelona: 2015

Indicadors de salut laboral de Barcelona. 2016

Activa't als parcs de Barcelona. Avaluació del programa 2016

Indicadors

Avaluació del Programa de Detecció Precoç del Càncer de Mama a Barcelona: 2013

Avaluació del Programa de Detecció Precoç del Càncer de Mama a Barcelona: 2012 (taules)

Materials divulgatius

Intervencions per a la millora del benestar emocional de les persones en atur

Activa't als parcs de Barcelona. Tríptic informatiu

Programa Sirian. Informació sobre planificació familiar (diversos idiomes)

Materials de suport i referència

Projecte POIBA - How do we eat?

Cronograma del Programa de Detecció Precoç del Càncer de Mama a Barcelona

Newsletter 01. “Efectes secundaris del càncer de mama". 4t. taller de treball (juny 2015)