Gent gran

La salut de les persones grans està influenciada per les seves experiències al llarg de la vida i també per les experiències d’aquesta etapa, com ara la jubilació, la cura informal de persones amb dependència, el dol i la pèrdua de persones estimades, la pèrdua d’estatus, la discriminació, la solitud o el patiment de trastorns crònics, que també depenen en bona part de l’entorn físic i social de la persona. L’envelliment saludable és un repte que s’afronta amb la promoció de l’activitat física, mental i social, la creació de ciutats amigues de la gent gran i la millora de la qualitat de vida de les persones grans.

Programes

Activa't als parcs de Barcelona. Informació del programa

Informes

Bases per a un Envelliment Actiu i Saludable a Barcelona

Materials de suport i referència

Activa't als parcs de Barcelona. Tríptic informatiu

Activa't als parcs de Barcelona. Avaluació del programa 2014-2015

Activa't als parcs de Barcelona. Avaluació del procés.