Adultesa

Per entendre la salut de les persones en l’edat adulta és important tenir en compte la divisió sexual del treball i, per tant, les condicions tant del treball remunerat com de la cura de la família. Tenir treball o no tenir-ne és un dels determinants que influeixen més en la salut de les persones; així mateix, tenir un treball precari genera problemes de salut importants. D’altra banda, les persones adultes tenen una exposició a l’estrès més gran, ja sigui per problemes vinculats amb l’entorn familiar, per dificultats econòmiques o pels problemes per conciliar la vida laboral i la familiar. I aquest estrès representa un risc o amenaça per a la salut.

Programes

Cohort Dama

Programa de Detecció Precoç del Càncer de Mama

Informes

Avaluació del Programa de detecció precoç del càncer de mama a Barcelona: 2016

Enquesta 2016. Satisfacció de les dones participants al Programa de detecció precoç del càncer de mama de Barcelona

Avaluació del Programa de Detecció Precoç del Càncer de Mama a Barcelona: 2015

Indicadors

Avaluació del Programa de Detecció Precoç del Càncer de Mama a Barcelona: 2013

Avaluació del Programa de Detecció Precoç del Càncer de Mama a Barcelona: 2012 (taules)

Materials divulgatius

Incapacitats temporals. Document informatiu

Intervencions per a la millora del benestar emocional de les persones en atur

Programa Sirian. Informació sobre planificació familiar (diversos idiomes)

Materials de suport i referència

Risc Psicosocial. Guia de bona praxi

Cronograma del Programa de Detecció Precoç del Càncer de Mama a Barcelona

Newsletter 01. “Efectes secundaris del càncer de mama". 4t. taller de treball (juny 2015)