Adultesa

Per entendre la salut de les persones en l’edat adulta és important tenir en compte la divisió sexual del treball i, per tant, les condicions tant del treball remunerat com de la cura de la família. Tenir treball o no tenir-ne és un dels determinants que influeixen més en la salut de les persones; així mateix, tenir un treball precari genera problemes de salut importants. D’altra banda, les persones adultes tenen una exposició a l’estrès més gran, ja sigui per problemes vinculats amb l’entorn familiar, per dificultats econòmiques o pels problemes per conciliar la vida laboral i la familiar. I aquest estrès representa un risc o amenaça per a la salut.

Últims Programes

SIRIAN. Informació del programa

Programa de Detecció Precoç del Càncer de Mama

Últims Informes

Treball al CAP. Prevenció de malalties relacionades amb el treball. Butlletí 94

Treball al CAP. Prevenció de malalties relacionades amb el treball. Butlletí 93

Treball al CAP. Prevenció de malalties relacionades amb el treball. Butlletí 92

Últims Indicadors

Avaluació del Programa de Detecció Precoç del Càncer de Mama a Barcelona: 2014

Avaluació del Programa de Detecció Precoç del Càncer de Mama a Barcelona: 2013

Avaluació del Programa de Detecció Precoç del Càncer de Mama a Barcelona: 2012 (taules)

Últims Materials divulgatius

Programa Sirian. Informació sobre planificació familiar (diversos idiomes)

Resultats principals de la cohort Dama

Newsletter 01. “Efectes secundaris del càncer de mama". 4t. taller de treball (juny 2015)

Últims Materials de suport i referència

Cronograma del Programa de Detecció Precoç del Càncer de Mama a Barcelona

Newsletter 01. “Efectes secundaris del càncer de mama". 4t. taller de treball (juny 2015)

El càncer de mama i la seva detecció precoç: què cal saber-ne