Adolescència

L’adolescència és una etapa de canvis en la qual se solen adoptar conductes de risc –com ara el consum de substàncies addictives– que poden afectar el desenvolupament posterior de la persona. La influència de l’entorn familiar, el barri i l’escola és determinant per a la salut en aquesta etapa vital i també per a la salut futura. Per això són importants les intervencions en aquests tres entorns.

Últims Programes

PASE.BCN. Informació del programa

Consells per ser una família saludable. Informació del programa

CLASSE SENSE FUM. Informació del programa

Últims Plans estratègics

Criteris de qualitat de les intervencions d’educació afectiva i sexual implementades als centres educatius de la ciutat de Barcelona

Últims Informes

Promoció de la salut a l'escola primària i l'ESO. Avaluació 2014-2015

Enquesta a dones usuàries sobre el Programa de Detecció Precoç del Càncer de Mama a Barcelona (2016)

Promoció de la salut a l'escola primaria i l'ESO. Avaluació 2013-14

Últims Materials divulgatius

Programa de desenvolupament d'habilitats parentals_informe

Promoció de la salut a l'adolescència a través de l'activitat física

Guia de Consells per ser una família saludable