Treball

Les condicions de treball influeixen directament en el benestar físic, mental, econòmic i social de les persones, així com el de les seves famílies i de la comunitat. És important un abordatge ampli que no es limiti només als riscos laborals tradicionals, sinó que contempli el treball remunerat com un dels principals determinants socials de la salut i incorpori el treball domèstic i familiar en el seu àmbit d’actuació

Informes

Treball al CAP. Prevenció de malalties relacionades amb el treball. Butlletí 94

Treball al CAP. Prevenció de malalties relacionades amb el treball. Butlletí 93

Treball al CAP. Prevenció de malalties relacionades amb el treball. Butlletí 92

Materials divulgatius

Díptic informatiu de la Unitat de Salut Laboral de Barcelona

Materials de suport i referència

Riesgo psicosocial. Guía de buena praxis (versión breve)

Riesgo psicosocial. Guía de buena praxis

Risc Psicosocial. Guia de bona praxi (versió breu)