Introducció

Els entorns són els llocs o contextos socials on les persones realitzen les seves activitats quotidianes. Hi interactuen factors mediambientals, organitzatius i personals que influeixen sobre la salut i el benestar, i es caracteritzen per tenir fronteres físiques, persones amb uns rols definits i una estructura organitzativa determinada. Són exemples d’entorns les unitats familiars, els barris, les escoles, els centres de treball, els hospitals o els municipis. Les persones usen i configuren activament els entorns, on també es creen o solucionen problemes relacionats amb la salut. La promoció de la salut a través dels entorns permet arribar a les persones, accedir a serveis i generar sinergies a partir del desenvolupament organitzatiu (canvis en l’entorn físic, en l’estructura organitzativa o en la gestió).

Programes

Mou-te! Sis potes millor que dues!

Fem salut, fem barri

CREIXEM SANS. Informació del programa

Plans estratègics

Mesura de Govern. Impuls de la Salut Comunitària a Barcelona

Informes

Promoció de la salut a l’escola primària i l’ESO. Avaluació 2016-2017

Programa de revisió de menús escolars (PreME) a la ciutat de Barcelona. Informe del curs 2016-2017

Activa't als Parcs de Barcelona. Avaluació del programa 2017

Indicadors

Infobarris BCN

Materials divulgatius

Memòria de promoció de la salut a l’escola a Barcelona. Curs 2016-17

Incapacitats temporals. Document informatiu

Intervencions per a la millora del benestar emocional de les persones en atur

Materials de suport i referència

Risc Psicosocial. Guia de bona praxi

Barcelona Salut als Barris. Com desenvolupar l’estratègia de salut comunitària

Recomanacions per a l'avaluació d'intervencions comunitàries

Butlletins

Fem Salut! A les escoles. Butlletí 16

Treball al CAP. Prevenció de malalties relacionades amb el treball. Butlletí 100

Barcelona Salut als barris. Butlletí Nº13