Introducció

Els entorns són els llocs o contextos socials on les persones realitzen les seves activitats quotidianes. Hi interactuen factors mediambientals, organitzatius i personals que influeixen sobre la salut i el benestar, i es caracteritzen per tenir fronteres físiques, persones amb uns rols definits i una estructura organitzativa determinada. Són exemples d’entorns les unitats familiars, els barris, les escoles, els centres de treball, els hospitals o els municipis. Les persones usen i configuren activament els entorns, on també es creen o solucionen problemes relacionats amb la salut. La promoció de la salut a través dels entorns permet arribar a les persones, accedir a serveis i generar sinergies a partir del desenvolupament organitzatiu (canvis en l’entorn físic, en l’estructura organitzativa o en la gestió).

Programes

Mou-te! Sis potes millor que dues!

Fem salut, fem barri

CREIXEM SANS. Informació del programa

Plans estratègics

Mesura de Govern. Impuls de la Salut Comunitària a Barcelona

Informes

Barcelona Salut als Barris. Memòria 2016

Indicadors de salut laboral de Barcelona. 2016

Barcelona Salut als Barris: Avaluació del Barris Besòs i el Maresme. 2017

Indicadors

Infobarris BCN

Materials divulgatius

Intervencions per a la millora del benestar emocional de les persones en atur

Activa't als parcs de Barcelona. Tríptic informatiu

Salut als barris

Materials de suport i referència

Barcelona Salut als Barris. Com desenvolupar l’estratègia de salut comunitària

Recomanacions per a l'avaluació d'intervencions comunitàries

Projecte POIBA - How do we eat?

Butlletins

Treball al CAP. Prevenció de malalties relacionades amb el treball. Butlletí 98

Treball al CAP. Prevenció de malalties relacionades amb el treball. Butlletí 97

Fem Salut! A les escoles. Butlletí 13