Introducció

Els entorns són els llocs o contextos socials on les persones realitzen les seves activitats quotidianes. Hi interactuen factors mediambientals, organitzatius i personals que influeixen sobre la salut i el benestar, i es caracteritzen per tenir fronteres físiques, persones amb uns rols definits i una estructura organitzativa determinada. Són exemples d’entorns les unitats familiars, els barris, les escoles, els centres de treball, els hospitals o els municipis. Les persones usen i configuren activament els entorns, on també es creen o solucionen problemes relacionats amb la salut. La promoció de la salut a través dels entorns permet arribar a les persones, accedir a serveis i generar sinergies a partir del desenvolupament organitzatiu (canvis en l’entorn físic, en l’estructura organitzativa o en la gestió).

Últims Programes

PASE.BCN. Informació del programa

SIRIAN. Informació del programa

CREIXEM SANS. Informació del programa

Últims Plans estratègics

Criteris de qualitat de les intervencions d’educació afectiva i sexual implementades als centres educatius de la ciutat de Barcelona

Últims Informes

Promoció de la salut a l'escola primària i l'ESO. Avaluació 2014-2015

Salut als barris: Diagnòstic de salut a Trinitat Vella

Treball al CAP. Prevenció de malalties relacionades amb el treball. Butlletí 93

Últims Indicadors

Infobarris BCN

Últims Materials divulgatius

Salut als barris

Programa Sirian. Informació sobre planificació familiar (diversos idiomes)

Salut als barris. Butlletí núm. 3

Últims Materials de suport i referència

Activa't als parcs de Barcelona. Tríptic informatiu

Activa't als parcs de Barcelona. Avaluació del programa 2014-2015

Projecte POIBA - How do we eat?