Introducció

Els entorns són els llocs o contextos socials on les persones realitzen les seves activitats quotidianes. Hi interactuen factors mediambientals, organitzatius i personals que influeixen sobre la salut i el benestar, i es caracteritzen per tenir fronteres físiques, persones amb uns rols definits i una estructura organitzativa determinada. Són exemples d’entorns les unitats familiars, els barris, les escoles, els centres de treball, els hospitals o els municipis. Les persones usen i configuren activament els entorns, on també es creen o solucionen problemes relacionats amb la salut. La promoció de la salut a través dels entorns permet arribar a les persones, accedir a serveis i generar sinergies a partir del desenvolupament organitzatiu (canvis en l’entorn físic, en l’estructura organitzativa o en la gestió).

Últims Programes

PASE.BCN. Informació del programa

SIRIAN. Informació del programa

CREIXEM SANS. Informació del programa

Últims Plans estratègics

Criteris de qualitat de les intervencions d’educació afectiva i sexual implementades als centres educatius de la ciutat de Barcelona

Últims Informes

Treball al CAP. Prevenció de malalties relacionades amb el treball. Butlletí 94

Salut als barris: Diagnòstic de La Marina del Prat Vermell i La Marina del Port

Promoció de la salut a l'escola primària i l'ESO. Avaluació 2014-2015

Últims Indicadors

Infobarris BCN

Últims Materials divulgatius

Salut als barris

Programa Sirian. Informació sobre planificació familiar (diversos idiomes)

Salut als barris. Butlletí núm. 3

Últims Materials de suport i referència

Activa't als parcs de Barcelona. Tríptic informatiu

Activa't als parcs de Barcelona. Avaluació del programa 2014-2015

Projecte POIBA - How do we eat?