Introducció

Els entorns són els llocs o contextos socials on les persones realitzen les seves activitats quotidianes. Hi interactuen factors mediambientals, organitzatius i personals que influeixen sobre la salut i el benestar, i es caracteritzen per tenir fronteres físiques, persones amb uns rols definits i una estructura organitzativa determinada. Són exemples d’entorns les unitats familiars, els barris, les escoles, els centres de treball, els hospitals o els municipis. Les persones usen i configuren activament els entorns, on també es creen o solucionen problemes relacionats amb la salut. La promoció de la salut a través dels entorns permet arribar a les persones, accedir a serveis i generar sinergies a partir del desenvolupament organitzatiu (canvis en l’entorn físic, en l’estructura organitzativa o en la gestió).

Programes

Mou-te! Sis potes millor que dues!

CREIXEM SANS. Informació del programa

CREIXEM MÉS SANS. Informació del programa

Plans estratègics

Mesura de Govern. Impuls de la Salut Comunitària a Barcelona

Informes

Indicadors de salut laboral de Barcelona. 2017

Criteris generals per un habitatge i urbanismes saludables. Document de consens.

Promoció de l'alimentació saludable i l'activitat física als barris de Barcelona

Indicadors

Infobarris BCN

Materials divulgatius

La salut i els seus determinants en l’alumnat adolescent

Memòria de promoció de la salut a l’escola a Barcelona. Curs 2016-17

Intervencions per a la millora del benestar emocional de les persones en atur

Materials de suport i referència

Risc Psicosocial. Guia de bona praxi

Riesgo psicosocial. Guía de buena praxis

Barcelona Salut als Barris. Com desenvolupar l’estratègia de salut comunitària

Butlletins

Treball al CAP. Prevenció de malalties relacionades amb el treball. Butlletí 101

Barcelona Salut als barris. Butlletí Nº14

Fem Salut! A les escoles. Butlletí 16