Escoles

Les responsabilitats de les escoles en la comunitat van més enllà de la seva funció d’instrucció de les persones. Els programes de promoció de la salut a l’escola fomenten hàbits saludables i contribueixen a la salut física, emocional i social dels infants. Perquè tinguin èxit cal que siguin motivadors i s’adaptin a les necessitats de cada centre i que tinguin el compromís de tota la comunitat escolar per treballar en un entorn d’aprenentatge, de vida i de treball sans.

Últims Programes

PASE.BCN. Informació del programa

CREIXEM SANS. Informació del programa

CREIXEM MÉS SANS. Informació del programa

Últims Plans estratègics

Criteris de qualitat de les intervencions d’educació afectiva i sexual implementades als centres educatius de la ciutat de Barcelona

Últims Informes

Promoció de la salut a l'escola primària i l'ESO. Avaluació 2014-2015

Promoció de la salut a l'escola primaria i l'ESO. Avaluació 2013-14

Promoció de la salut a l'ESO. Avaluació 2012-13

Últims Materials divulgatius

Els polls. Document informatiu

Los piojos. Documento informativo (en español)

La sarna. Document informatiu

Últims Materials de suport i referència

Projecte POIBA - How do we eat?

Proyecto POIBA ¿Cómo nos movemos?