Barris

L’entorn físic, social i econòmic dels barris influeix sobre la salut i el benestar de les persones. És necessària la implicació de tots els agents socials i econòmics del barri per millorar allò que realment importa a la gent, que està relacionat amb la salut i el benestar i que és molt divers –des del fracàs escolar, fins a les condicions de l’habitatge o la solitud de les persones grans–, per la qual cosa les intervencions han de ser necessàriament intersectorials.

Últims Programes

Activa't als parcs de Barcelona. Informació del programa

Últims Informes

Salut als barris: Diagnòstic de La Marina del Prat Vermell i La Marina del Port

Salut als barris: Diagnòstic de salut a Trinitat Vella

Salut als barris: Diagnòstic de salut a Verdun

Últims Indicadors

Infobarris BCN

Últims Materials divulgatius

Salut als barris

Salut als barris. Butlletí núm. 3

Salut als barris. Butlletí núm. 2

Últims Materials de suport i referència

Activa't als parcs de Barcelona. Tríptic informatiu

Activa't als parcs de Barcelona. Avaluació del programa 2014-2015

Activa't als parcs de Barcelona. Avaluació del procés.