Barris

L’entorn físic, social i econòmic dels barris influeix sobre la salut i el benestar de les persones. És necessària la implicació de tots els agents socials i econòmics del barri per millorar allò que realment importa a la gent, que està relacionat amb la salut i el benestar i que és molt divers –des del fracàs escolar, fins a les condicions de l’habitatge o la solitud de les persones grans–, per la qual cosa les intervencions han de ser necessàriament intersectorials.

Programes

Activa't als parcs de Barcelona. Informació del programa

Informes

Salut als barris: Diagnòstic de La Marina del Prat Vermell i La Marina del Port

Salut als barris: Diagnòstic de salut a Trinitat Vella

Salut als barris: Diagnòstic de salut a Verdun

Indicadors

Infobarris BCN

Materials divulgatius

Salut als barris

Salut als barris. Butlletí núm. 3

Salut als barris. Butlletí núm. 2

Materials de suport i referència

Activa't als parcs de Barcelona. Tríptic informatiu

Activa't als parcs de Barcelona. Avaluació del programa 2014-2015

Activa't als parcs de Barcelona. Avaluació del procés.