Barris

L’entorn físic, social i econòmic dels barris influeix sobre la salut i el benestar de les persones. És necessària la implicació de tots els agents socials i econòmics del barri per millorar allò que realment importa a la gent, que està relacionat amb la salut i el benestar i que és molt divers –des del fracàs escolar, fins a les condicions de l’habitatge o la solitud de les persones grans–, per la qual cosa les intervencions han de ser necessàriament intersectorials.

Programes

Mou-te! Sis potes millor que dues!

Fem salut, fem barri

Activa't als parcs de Barcelona. Informació del programa

Plans estratègics

Mesura de Govern. Impuls de la Salut Comunitària a Barcelona

Informes

Activa't als Parcs de Barcelona. Avaluació del programa 2017

Barcelona Salut als Barris. Memòria 2016

Barcelona Salut als Barris: Avaluació del Barris Besòs i el Maresme. 2017

Indicadors

Infobarris BCN

Materials divulgatius

Activa't als parcs de Barcelona. Tríptic informatiu

Salut als barris

Materials de suport i referència

Barcelona Salut als Barris. Com desenvolupar l’estratègia de salut comunitària

Recomanacions per a l'avaluació d'intervencions comunitàries

Butlletins

Barcelona Salut als barris. Butlletí Nº13

Barcelona Salut als barris. Butlletí Nº12

Barcelona Salut als barris. Butlletí Nº11