Introducció

 

A l’Agència de Salut Pública de Barcelona recollim de manera sistemàtica i contínua dades sobre aspectes relacionats amb la salut i els seus determinants (factors socials, econòmics, ambientals i personals que determinen l’estat de salut). Amb l’anàlisi, interpretació i difusió d’aquestes dades, podem oferir una visió de conjunt de l’estat de salut de la població de Barcelona que ajuda a establir les actuacions que són prioritàries.

Plans estratègics

Mesura de Govern. Impuls de la Salut Comunitària a Barcelona

Informes

Informe sobre l'estat de salut de la ciutat 2015

Anàlisi Geoespacial de les Col·lisions de Trànsit. Barcelona, 2015

Persones mortes a Barcelona per lesions per col·lisió de trànsit 1997-2015

Indicadors

Llibre de Natalitat 2015

InfoABS 2015

Infobarris BCN

Materials divulgatius

Salut als barris

La Salut a Barcelona 2015. Presentació de l'informe

La Salut a Barcelona 2013. Lectura fàcil

Materials de suport i referència

Qüestionari FRESC 2016 | 18 anys - 2on Batxillerat i CFGM

Enquesta de salut 2016. Qüestionari general (població de 15 anys i més)

Enquesta de salut 2016. Qüestionari general indirecte (població de 15 anys i més)