Introducció

 

A l’Agència de Salut Pública de Barcelona recollim de manera sistemàtica i contínua dades sobre aspectes relacionats amb la salut i els seus determinants (factors socials, econòmics, ambientals i personals que determinen l’estat de salut). Amb l’anàlisi, interpretació i difusió d’aquestes dades, podem oferir una visió de conjunt de l’estat de salut de la població de Barcelona que ajuda a establir les actuacions que són prioritàries.

Informes

Radiografies de la situació del dret a l’habitatge, la pobresa energètica i el seu impacte en la salut a Barcelona

Persones lesionades per trànsit ateses a serveis d’urgencies Barcelona, 1997 - 2016

Anàlisi Geoespacial de les Col·lisions de Trànsit. Barcelona, 2016

Indicadors

InfoABS 2017

Llibre de Natalitat 2016

InfoABS 2016

Materials divulgatius

La Salut a Barcelona 2016. Presentació.

La Salut a Barcelona 2015. Lectura fàcil

La població amb dependència a Barcelona. Lectura fàcil

Materials de suport i referència

Qüestionari FRESC 2016 | 18 anys - 2on Batxillerat i CFGM

Enquesta de salut 2016. Qüestionari general (població de 15 anys i més)

Enquesta de salut 2016. Qüestionari general indirecte (població de 15 anys i més)