Enquestes de salut

L’Enquesta de Salut de Barcelona permet obtenir dades periòdiques sobre la salut de la població, les incapacitats i les conductes relacionades amb la salut, el context físic i el context socioeconòmic. Mitjançant l’Enquesta de Salut de Barcelona obtenim dades per conèixer i monitorar l’estat de salut de la població barcelonina i els seus determinants, i n’elaborem l’informe de resultats, la metodologia i altres documents derivats.

Informes

Informe de valoració de la metodologia i les dades de l'enquesta de salut de Barcelona 2011

Enquesta de salut de Barcelona 2011. Resultats principals

Informe sobre la salut de la població immigrant (en bona part extret dels resultats de l'enquesta de salut 2006)

Indicadors

Enquesta de salut de Barcelona 2011. Resultats detallats

Enquesta de salut 2006. Resultats detallats: Sants Montjuïc

Enquesta de salut 2006. Resultats detallats: Sant Martí

Materials de suport i referència

Enquesta de salut 2016. Qüestionari general (població de 15 anys i més)

Enquesta de salut 2016. Qüestionari general indirecte (població de 15 anys i més)

Enquesta de salut 2016. Qüestionari informador indirecte per a menors (població menor de 15 anys)